بيمه آتش سوزي پوششي است براي جبران خسارات وارده به اموال و دارائي هاي منقول و غيرمنقول كه با توجه به نياز مشتري ارائه شده و با جبران زيان وارده، بيمه گذار را از نظر مالي به حالت قبل از حادثه برمي گرداند.

چرا بيمه آتش سوزي، چرا بيمه پارسيان؟

شما هزينه بسياري را صرف خريد مايملك خود مي نماييد. حال سوال اينجاست كه اگر حادثه اي رخ دهد چگونه خسارت وارده را جبران مي كنيد. اقدامات بسياري مي توان براي افزايش ضريب امنيت انجام داد. با اين حال تجربه نشان داده است كه حتي استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات نيز ضامن امنيت كامل نبوده و نياز به تمهيداتي است كه در صورت وقوع حادثه آتش سوزي و بلاياي طبيعي، خسارت وارده به دارايي هاي شما جبران گردد. شركت بيمه پارسيان، به شما اين اطمينان را مي دهد كه با ارائه پوشش هاي متنوع بيمه اي، آرامش خاطر را براي شما به ارمغان آورده و در صورت وقوع حوادث احتمالي، همراه شما و در كنار شما باشد.

انواع بيمه‌هاي آتش‌سوزي :

بيمه آتش سوزي منازل مسكوني
بيمه آتش سوزي مراكز صنعتي
بيمه آتش سوزي مراكز غير صنعتي
بيمه نامه هاي اظهار نامه اي (شناور)
بيمه مرهونات بانكي بيمه پارسيان
بیمه نامه جامع آتش سوزی مجتمع های مسکونی

شركت بيمه پارسيان به منظور تامين آسايش و آرامش خيال شما هموطن عزيز، اقدام به ارائه انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي براي واحدهاي مسكوني (اعم از واحدها و مجتمع هاي مسكوني)، واحدهاي صنعتي، تجاري، اداري، كارگاه و انبارها نموده كه طي آن خطر آتش سوزي و حوادث و بلاياي طبيعي را تحت پوشش قرار مي دهد. همچنين بيمه پارسيان با ارائه بيمه نامه مسئوليت مدني در قبال همسايگان، مسئوليت شما در قبال همسايگان را در صورت بروز خطرات تحت پوشش ، بيمه مي نمايد.

بيمه نامه هاي اظهار نامه اي (شناور)
با توجه به تغييرات در ميزان موجودي انبارها، صاحبان كالا و توليد كنندگان نياز به بيمه نامه اي دارند كه به وسيله آن بتوانند نوسانات در موجودي را تحت پوشش قرار دهند. بيمه نامه اظهار نامه اي، پاسخي براي اين نياز مي باشد. در بيمه نامه اظهار نامه اي، فرد در ابتداي دوره حداكثر موجودي كه ممكن است در طول مدت اعتبار بيمه نامه در انبار باشد را برآورد كرده و اعلام مي كند و مبلغي را به عنوان علي الحساب پرداخت مي نمايد. سپس در پايان هر ماه ميزان واقعي موجودي را كتباً اعلام مي نمايد. در پايان اعتبار بيمه نامه، حق بيمه قطعي اين بيمه نامه بر اساس ميانگين موجودي ها در طول سال محاسبه و تسويه مي گردد.

 

بيمه مرهونات بانكي بيمه پارسيان
دريافت وام از بانك ها منوط به ارائه بيمه نامه آتش سوزي مي باشد. شركت بيمه پارسيان جهت رفاه حال شما با ارائه بيمه مرهونات بانكي متعهد مي شود دارايي مرهونه شما را در صورت وقوع خطرات تحت پوشش بيمه هاي آتش سوزي، بيمه نمايد.