طبق قانون تملک آپارتمان ها ، مدیران مجتمع های مسکونی موظف به تهیه بیمه نامه آتش سوزی برای مجتمع های مسکونی خود هستند ، به این دلیل شرکت بیمه پارسیان اقدام به طراحی بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی با نرخها و تخفیفات قابل ملاحظه و همچنین پوشش ها و شرایط ویژه ای نموده است تا هم نیاز مدیران و هیات مدیره مجتمع های مسکونی تامین گردیده و هم کلیه خطرات محتمل در مجتمع های با نرخ و شرایط مناسبی تحت پوشش قرار گیرد . جالب توجه این است که جهت ایجاد سهولت بیشتر در صدور بیمه نامه ، بیمه نامه های مذکور بدون بازدید اولیه و صرفاً با مراجعه مدیر ساختمان به شبکه فروش و تکمیل فرم پیشنهاد مربوطه صادر خواهد گردید

طبق ماده 14 لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمان ها که در تاریخ 1316/11/03 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مدیر یا مدیران مجتمع های مسکونی مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها بوسیله مدیر یا مدیران، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند.

پوشش های ویژه این طرح:
علاوه بر کلیه پوشش های متعارف در رشته آتش سوزی ) ازقبیل زلزله ، سیل ، ترکیدگی لوله آب ، طوفان ، ضایعات ناشی از باران و ذوب برف ، سقوط هواپیما و .... (که در این بیمه نیز با نرخ ها و تخفیفات ویژه ارائه می گردد ،پوشش هایی از قبیل موارد ذیل نیز به صورت ویژه ارائه شده است:

*پوشش خسارات مالی وارده به ساختمان ناشی از سقوط آسانسور
*پوشش سرقت با شرط شکست حرز تا سقف 100.000.000 ریال
*پوشش شکست شیشه های ساختمانی منصوب در مشاعات
*پوشش شکست شیشه های ساختمانی منصوب در واحد ها
*پوشش مسئولیت ناشی از اتش سوزی و انفجار
*پوشش محوطه سازی و دیوار چینی در فضای ساختمان

شرایط ویژه این طرح :

پوشش هزینه اسکان موقت

پوشش هزینه اجاره

پوشش هزینه های اسباب کشی