طرح بیمه جامع مجتمع های مسکونی (ویژه مدیران و هیات مدیره های مجتمع های مسکونی)

 

طبق ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۶ ، مدیران و هیات مدیره های مجتمع های مسکونی موظف به اخذ پوشش بیمه نامه آتش سوزی برای ساختمان مجتمع های مسکونی شده اند لذا این بیمه نامه به منظور ارائه پوششی مناسب برای مجتمع های مسکونی طراحی گردیده تا مدیران و هیات مدیره های مجتمع های مسکونی ضمن برخورداری از تخفیفات قابل ملاحظه ، بتوانند پوشش های ویژه را نیز اخذ نمایند .

 

شایان ذکر است آپارتمان های مسکونی واقع در یک قطعه زمین که تعداد واحدهای آن  ۴ واحد و بیشتر باشد به عنوان مجتمع مسکونی شناسایی می گردند و می توانند از این طرح استفاده نمایند .

 

صرفاً برای مجتمع های مسکونی ارائه می گردد و واحد های تجاری به هیچ وجه نباید در این بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرند. چناچه مجتمع های مسکونی دارای واحد های تجاری نیز  باشند صرفاً میتوان مجتمع های مسکونی را تحت پوشش قرار داد که تعداد واحد های تجاری بیشتر از ۲۰ % از کل واحد ها نباشد .

 

صدور بیمه نامه طرح جامع مجتمع های مسکونی به هیچ وجه نیاز به بازدید اولیه ندارد و حداکثر در مدت زمان ۳۰ دقیقه صورت خواهد پذیرفت .

 

بیمه پارسیان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالی با جبران آن در اسرع وقت آرامش را برای شما به ارمغان آورد.

 

در نهایت  لازم به ذکر است در صورت خریداری این بیمه نامه مدیران ساختمان می توانند تخفیفات مناسبی نیز در خریداری بیمه مسئولیت جامع مدیران و اعضای هیات مدیره ساختمان های مسکونی اخذ نمایند.

 

 

 

 

 

این بیمه نامه ضمن ارائه تخفیفات فراوان به مجتمع های مسکونی پوشش های ذیل را نیز جهت آرامش خیال ساکنین مجتمع های مسکونی ارائه می نماید:

 

     زلزله

     سیل        

     طوفان         

     سقوط هواپیما          

     ترکیدگی لوله آب (نوع لوله‌کشی آب: روکار

     ضایعات ناشی از آب برف و باران

     انفجار و دفرمه شدن دیگ بخار

     ضایعات ناشی از سنگینی برف.)

     پوشش هزینه پاکسازی

     پوشش مسئولیت ناشی از آتش سوزی و انفجار در خصوص خسارات وارده به مجتمع های مسکونی مجاور

     هزینه اسکان موقت در صورت وقوع یکی از خطرات بیمه شده

     هزینه اجراه دریافتی مالکین

     هزینه اسباب کشی

     پوشش سرقت

     خسارات مالی ناشی از سقوط آسانسور وارده به کابین آسانسوز وتجهیزات مربوطه

     خسارت شکست شیشه های واقع در مشاعات و مشترکات

     خسارت شکست شیشه های ساختمانی داخل واحد ها