اگرچه پيشرفت دانش و فن‌آوري باعث پيشگيري از بروز برخي حوادث ناگوار شده است، اما هنوز سلامتي و حيات انسان‌ها در معرض خطرات و حوادث اجتناب ناپذير بسياري قرار دارد كه گاه منجر به زيان‌هاي غير قابل جبراني مي‌گردد. پس از حادثه معمولا هزينه‌هايي را متقبل مي‌شويد كه قبلا هرگز به آنها فكر نكرده بوديد. بيمه حوادث سرمايه مناسبي را جهت بهبود شرايط خانواده‌هاي حادثه ديده تامين مي‌نمايد..

چرا بيمه حوادث، چرا بيمه پارسيان؟

هر لحظه خطرات بي‌شماري جان و مال انسان را تهديد مي‌كند. شركت بيمه پارسيان با اميد آنكه هيچ‌گونه حادثه‌اي براي هيچ‌يك از هموطنان عزيز رخ ندهد، با ارائه بيمه حوادث تلاش دارد تا آرامش خاطر حادثه‌ديدگان را در شرايط سخت فراهم سازد. شما مي‌توانيد با بخش كوچكي از درآمد خود، هزينه‌هاي سنگين وقوع حوادث غير مترقبه را جبران كنيد. بيمه حوادث پشتوانه‌اي محكم و آرامش خاطري براي روزهاي سخت زندگي است..

انواع بيمه‌هاي حوادث

بيمه حوادث به دو صورت انفرادي و گروهي ارائه مي‌شود .حادثه موضوع اين بيمه‌نامه، عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده شخص بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، از كار افتادگي و يا فوت وي شود .