بیمه بدنه خودرو

 

شما مي توانيد با خريد بيمه نامه بدنه از شرکت بيمه پارسيان، چنانچه مقصر حادثه باشيد، خسارت وارده به خودروي خود را جبران نماييد. همچنين مي توانيد در زمانيکه شما مقصر حادثه نبوده ولي بيمه نامه شخص ثالث فرد مقصر امكان جبران کل خسارت شما را ندارد، از بيمه نامه بدنه خودرو خود براي دريافت مابقي خسارت اقدام نماييد.

 

 


 

پوشش‌‌های اصلی بیمه بدنه

 

*منظور از پوشش‌‌های‌اصلی، خسارت‌هایی‌است‌ که‌ به‌ صورت عادی و بدون‌خرید پوشش‌اضافی‌ توسط بیمه بدنه جبران‌‌ می‌شود*

 

پوشش‌‌های اصلی بیمه بدنه شامل موارد زیر است:

 

 

 

پوشش‌های اضافی بیمه بدنه

 

درکنار پوشش‌های‌اصلی یک‌سری‌ پوشش‌اضافی‌ نیز توسط شرکت‌های بیمه ارائه‌می‌شوند که‌ خرید آن‌ها به‌ انتخاب‌مشتری صورت‌ می‌گیرد و برای‌هرکدام‌

مبلغ‌جداگانه‌ای به قیمت‌اصلی بیمه‌نامه اضافه‌خواهد شد. این پوشش‌ها خسارت مواردی را جبران می‌کنند که در تعهد پوشش اصلی بیمه بدنه نیست.

 

مهم‌ترین پوشش‌های اضافی بیمه بدنه عبارتند از:

 

 

 

 

 

 

 


آيا از تخفيفات عدم خسارت در بيمه بدنه شركت بيمه پارسيان اطلاع داريد ؟


تخفيف عدم خسارت بیمه بدنه

 

سنوات عدم خسارت

تخفيف

سال اول

25 درصد

سال دوم

35 درصد

سال سوم

45 درصد

سال چهارم و بالاتر

60 درصد

 

 


تخفيف ويژه شخص ثالث

 

در صورتي كه خودرو بيمه نامه شخص ثالث جاري داشته باشد ، تعداد سالهاي تخفيف درج شده بر روي بيمه نامه شخص ثالث ، قابل انتقال به بيمه نامه بدنه مي باشد.